• PETG 單層圓柱形化妝水空瓶 搭內塞
  • PETG 單層圓柱形化妝水空瓶 搭內塞
  • PETG 單層圓柱形化妝水空瓶 搭內塞
  • PETG 單層圓柱形化妝水空瓶 搭內塞

PETG 單層圓柱形化妝水空瓶 搭內塞

型號 : JNS (PETG)
■ JNS系列為PETG材質的單層圓柱形化妝水空瓶,擁有各式容量,搭配內塞與螺牙旋蓋使用,簡約時尚且用途廣泛。
■ 由環保且可回收材質所製成的塑膠容器,可裝入身體乳液、面部化妝水、臉部爽膚水與髮妝水等。
■ 容量可選擇 5ml、10ml、15ml、20ml、50ml、75ml、100ml、120ml、150m、200ml及250ml。

品名 材質 尺寸 容量 牙徑 備註
JNS05 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 22 x H 38.2 mm 5 ml / 0.20 oz 18 / 415 -
JNS10 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 22 x H 55.3 mm 10 ml / 0.37 oz 18 / 415 -
JNS15-1 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 22 x H 70.4 mm 15ml / 0.55 oz 18 / 415 -
JNS20 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 24.3 x H 82.1 mm 23 ml / 0.81 oz 18 / 415 -
JNS50 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 34.2 x H 89.1 mm 52 ml / 1.83 oz 18 / 415 -
JNS75 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 34.2 x H 123.1 mm 77 ml / 2.72 oz 18 / 415 -
JNS100 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 38.5 x H 126.5 mm 105 ml / 3.70 oz 18 / 415 -
JNS120-1 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 38.5 x H 145.1 mm 124 ml / 4.37 oz 18 / 415 -
JNS150 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 46.1 x H 127 mm 152 ml / 5.36 oz 24 / 410 -
JNS200 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 46.1 x H 159.2 mm 202 ml / 7.12 oz 24 / 410 -
JNS250 (PETG) PP 上蓋 / PE 內塞 / PETG 瓶身 W 47.8 x H 178.3 mm 255 ml / 8.99 oz 24 / 410 -
射出色 印刷 噴漆 電鍍 燙金 滾邊
O O O X O X
可裝入身體乳液、面部化妝水、臉部爽膚水與髮妝水等。

相關產品

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭內塞與平面底座

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭內塞與平面底座

PETG 單層曲線形乳液瓶 搭內塞與螺牙旋蓋

PETG 單層曲線形乳液瓶 搭內塞與螺牙旋蓋

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭內塞與螺牙旋蓋

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭內塞與螺牙旋蓋

PETG 單層方弧形乳液瓶 搭內塞

PETG 單層方弧形乳液瓶 搭內塞

PETG 小容量旅行組分裝瓶 搭內塞

PETG 小容量旅行組分裝瓶 搭內塞