PETG 化妝瓶

PETG材質環保、延展性高且運用度廣泛,我們也提供此材質的真空瓶可選擇。
PETG 單層曲線形乳液瓶 搭壓噴頭與斜蓋

PETG 單層曲線形乳液瓶 搭壓噴頭與斜蓋

PETG 單層曲線形乳液瓶

PETG 單層曲線形乳液瓶

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭中束壓噴頭與上蓋

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭中束壓噴頭與上蓋

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭內塞與螺牙旋蓋

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭內塞與螺牙旋蓋

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭壓噴頭與上蓋

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭壓噴頭與上蓋

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭壓噴頭與小蓋

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭壓噴頭與小蓋

PETG 單層方弧形乳液瓶 搭內塞

PETG 單層方弧形乳液瓶 搭內塞

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭內塞與螺紋底座

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭內塞與螺紋底座

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭內塞與平面底座

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭內塞與平面底座

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭壓噴頭與螺紋底座

PETG 單層圓柱形乳液瓶 搭壓噴頭與螺紋底座