• PP 雙層雙色射出圓形乳霜罐
  • PP 雙層雙色射出圓形乳霜罐
  • PP 雙層雙色射出圓形乳霜罐
  • PP 雙層雙色射出圓形乳霜罐

PP 雙層雙色射出圓形乳霜罐

型號 : ZUFR (PP)
■ ZUFR系列為PP材質的雙層圓形乳霜罐,運用雙色射出技術,打造獨特層次外觀,各式容量齊全。
■ 由耐酸鹼材質所製成的塑膠容器,可裝入面霜、美膚乳霜、美髮護髮霜與去角質磨砂霜等。
■ 容量可選擇 5ml、10ml、15ml、20ml、30ml、50ml、75ml、100ml、120ml、150ml、200ml、250ml、300ml及500ml。

品名 材質 尺寸 容量 牙徑 備註
ZU05FR (PP) PP上蓋 / PP 盒身 W 30.5 x H 20.5 mm 5 ml / 0.18 oz - 無內杯蓋
ZU10FR (PP) PP上蓋 / PP 盒身 W 37 x H 23.2 mm 10 ml / 0.35 oz - 無內杯蓋
ZU15FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 45 x H 28 mm 15 ml / 0.53 oz - -
ZU20FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 56.5 x H 25 mm 20 ml / 0.71 oz - -
ZU30FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 56.5 x H 31.2 mm 30 ml / 1.06 oz - -
ZU50FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 56.5 x H 44.2 mm 50 ml / 1.76 oz - -
ZU75FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 72 x H 38 mm 75 ml / 2.65 oz - -
ZU100FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 72 x H 47.7 mm 100 ml / 3.53 oz - -
ZU120FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 72 x H 53.7 mm 120 ml / 4.23 oz - -
ZU150FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 85 x H 50.7 mm 150 ml / 5.29 oz - -
ZU200FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 85 x H 64 mm 200 ml / 7.05 oz - -
ZU250FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 95 x H 62.4 mm 250 ml / 8.82 oz - -
ZU300FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 95 x H 72.1 mm 300 ml / 10.58 oz - -
ZU500FR (PP) PP上蓋 / PE 內杯蓋 / PP 盒身 W 110 x H 77.3 mm 500 ml / 16.90 oz - -
射出色 印刷 噴漆 電鍍 燙金 滾邊
O O O X O O
可裝入面霜、美膚乳霜、美髮護髮霜與去角質磨砂霜等。

相關產品

PMMA 雙層水桶圓形乳霜罐 搭直角蓋

PMMA 雙層水桶圓形乳霜罐 搭直角蓋

PP 雙層髮膠空罐

PP 雙層髮膠空罐

PP 雙層一體成型圓形乳霜罐

PP 雙層一體成型圓形乳霜罐

PMMA 小容量壓克力試用品罐

PMMA 小容量壓克力試用品罐

PP 雙層新一體成型圓形乳霜罐

PP 雙層新一體成型圓形乳霜罐

PP 雙層圓形乳霜罐

PP 雙層圓形乳霜罐